031 239 524 info@scpi.si

V okviru projekta Strokovni center za podporo inkluziji na šoli vsakodnevno v 1. in 2. razredu v prve ure pouka vključujemo elemente montessori pedagogike. Učenci imajo v pripravljenem montessori kotičku na razpolago nekaj materiala iz področja vsakdanjega življenja, zaznavanja, matematike in jezika.

Z vključevanjem elementov montessori pedagogike v šolski prostor otroci razvijajo red in disciplino, se krepijo v razvijanju samostojnosti in odgovornosti, krepijo občutek vljudnosti in spoštovanja ter razvijajo druge spretnosti, ki predstavljajo nek temelj za nadaljnje izobraževanje in kasnejše usposabljanje za delo. Za delo s tovrstnimi materiali so vsi zelo motivirani ter hkrati zadovoljni in ponosni sami nase in na to kaj vse že zmorejo.

Dostopnost