031 239 524 info@scpi.si

Medsebojna izmenjava izkušenj in dobrih praks sta še kako pomembni pri našem delu. Zato smo sodelavci vseh treh partnerskih šol, ki sodelujemo v projektu SCPI, sklenili, da se bomo bolj pogosto srečevali. Tako je bilo naše zadnje srečanje v OŠ Antona Janše Radovljica, 18. novembra. Pregled dosedanjega dela, načrtovanje za naprej in motivacijska delavnica so pripomogli k še večji delovni vnemi.

Dostopnost