031 239 524 info@scpi.si

Podrobnosti dogodka


Predavateljica: Ada Šturm, uni. dipl. soc. ped.

Trajanje: 2 pedagoški uri

Vsebina: Koncept dela MSU – Mesečno spremljanje učenca je način dela z učencem in njegovo družino, ki smo ga na OŠ Jela Janežiča oblikovali skozi nekajletno prakso. V ospredju je učenec, ki za svoj celostni napredek potrebuje dodatno podporo in usmerjanje ter razumevanje specifičnega odzivanja v odnosu do sebe, do šolskega dela in v socialnih interakcijah. Neustrezen način odzivanj ali vedenja učenca namreč pomembno zavira njegov napredek na ključnih področjih razvoja in učenja. V proces dela z učencem se zato vključijo tudi starši, ki se jih skuša opolnomočiti skozi pogovor in svetovanje. Zavezništvo oziroma sodelovanje šole in staršev zagotavlja večji uspeh, saj otrok začuti, da so šola in starši enotni glede zaznavanja težav in pričakovanih sprememb. Vključen je tudi učenec, ki aktivno sodeluje na zadnjem delu srečanja. S tem dobi priložnost, da izrazi svoj pogled in razloge za težave, ob ustrezni spodbudi pa lažje sprejme odgovornost za ravnanja in posledice ter uvidi potrebo po lastnem vložku in prispevku za napredek oziroma preseganje težav.

Cilj: Udeleženci spoznajo koncept dela MSU, namen, smiselnost in konkretno rabo pristopa. 

Predavanje je namenjeno strokovnim delavcem Osnovne šole Jela Janežiča.

Deli to stran:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest