031 239 524 info@scpi.si

Damjan Kojzek

Damjan Kojzek, profesor defektologije, se je rodil leta 1980 v Slovenj Gradcu. Leta 2005 je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobil naziv profesor defektologije.

Od zaključka študija je zaposlen na Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki. Delovne izkušnje in praktično znanje si je pridobival v prilagojenem izobraževalnem  programu z nižjim izobrazbenim standardom, posebnem programu in v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za obdobje enega leta je bil svetovalec ZRSŠ za posebni program. Kot soavtor je sodeloval tudi pri prenovi posebnega programa in oblikovanju učnega načrta za 5. in 6. stopnjo programa učenje za življenje in delo. Že med študijem se je rad posvečal športu v okviru Specialne olimpijade. Kot trener kolesarstva je sodeloval na Evropskih igrah specialne olimpijade v Belgiji. Prilagodil in izpopolnil je veliko ekipnih športov, da so le-ti dostopni tudi učencem posebnega programa. Je tudi izumitelj igre imenovane Hokej v kletki, ki je bila predstavljena v reviji Športnik. Sodeloval je v mrežah šol ŠR in svoje prispevke predstavljal na več posvetih. Je dolgoletni vodja državnih tekmovanj iz računalništva za posebni program.

Njegov največji hobi, povezan s poklicem, je projektiranje in izdelava avtorskih didaktičnih pripomočkov.

V zadnjih letih deluje v programu Učenje za življenje in delo. Mlade uporabnike programa UŽD pripravlja na vstop v širše družbeno in službeno okolje. Svetuje staršem pri vključevanju in osamosvajanju posameznikov. Mlade pripravlja na sprejemanju družbenih vlog. S pomočjo mreže institucij skuša uporabnikom pomagati pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj zunaj šolskega okolja.

Dostopnost