031 239 524 info@scpi.si

Eva Jekovec Prešern

Eva Jekovec Prešern, profesorica defektologije, se je rodila leta 1978 v Kranju. Po maturi na Gimnaziji Kranj se je odločila za študij defektologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2003 diplomirala in pridobila strokovni naslov profesorica defektologije.

Poleg študija v Sloveniji si je izkušnje pridobila tudi v tujini. Pod mentorstvom prof. Rajka Vuteja je odšla na študentsko mednarodno izmenjavo v Olomouc (Univerza Palacky, Fakulteta za šport), kjer je obiskovala monoski program, program orientacije in gibanja slepih, program inštruktorja specialne olimpijade, program dimenzije integracije oz. inkluzije oseb s posebnimi potrebami pri športni vzgoji. V času študija je pod vodstvom prof. Rajka Vuteja in dr. Tjaše Filipčič sodelovala pri izvajanju rehabilitacije otrok po poškodbi glave v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča. Že kot študentka si je pridobivala izkušnje za delo z ljudmi s posebnimi potrebami, in sicer v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica.

Leta 2001 se je zaposlila na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Poučevala je otroke in mladostnike v Oddelku vzgoje in izobraževanja. Kasneje je prevzela delo mobilnega pedagoga in na različnih gorenjskih šolah izvajala dodatno strokovno pomoč.

Udeležila se je številnih seminarjev in dodatnih strokovnih izpopolnjevanj na področju specifičnih učnih težav, ADD/ADHD, avtizma, jecljanja, individualizacije pri športno vzgojnem procesu, edukacijske kineziologije, integracije refleksov… Opravljeno ima usposabljanje za uporabo bralnih preizkusov (CPMS, oddelek za psihologijo, FF UL: Bralni test in Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev).

Nova spoznanja je preizkusila v praksi in na te teme pripravila predavanja za učitelje. Strokovno je sodelovala pri projektu Skriti zaklad z naslovom Individualizirani program v računalniški obliki za otroke s PPPU.  Z Zavodom RS za šolstvo je sodelovala pri pripravi navodil za VIZ program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke z avtistično motnjo v devetletni osnovni šoli, za dijake z avtistično motnjo v gimnazijah in za otroke z avtistično motnjo v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Je članica društva Bravo in aktivna članica njene podružnice Gorenjska. Vrsto let je vodja aktiva mobilnih specialno rehabilitacijskih pedagogov.

Dostopnost