031 239 524 info@scpi.si

Januša Marolt

Januša Marolt, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike, se je rodila leta 1992 na Jesenicah. Obiskovala je ekonomsko gimnazijo v Radovljici in po končani gimnaziji nadaljuje študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika. Trenutno obiskuje četrti letnik.

Že v srednji šoli je vedela, da si želi delati z otroki. Veliko izkušenj za delo z njimi je pridobila s poučevanjem plesa. Naučila se je prilagajati in ravnati v različnih vedenjskih situacijah. Že v osnovni šoli je bila vključena v različne projekte v sodelovanju z Domom Matevža Langusa Radovljica, kjer so za otroke z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju ter gibalno oviranostjo organizirali likovne delavnice. V srednji šoli je sodelovala pri organizaciji različnih projektov (recitacije, glasbeni in plesni program ter likovne delavnice) v sodelovanju z Domom Matevža Langusa in Osnovno šolo Antona Janše. Tam se je spoznala z osebami s posebnimi potrebami. Dvakrat se je kot prostovoljka udeležila turnirja v namiznem tenisu pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite, kjer je pomagala pri pripravi dvorane, sprejemu udeležencev ter spremstvu invalidov.

Trenutno je zaposlena na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica, kjer poučuje na predmetni stopnji prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Pri svojem delu neizmerno uživa in se veseli nadaljnjih izzivov.

Dostopnost