031 239 524 info@scpi.si

Marjeta Šmid

Mag. Marjeta Šmid, profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, se je rodila 1965 v Selcih. Leta 1996 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in 2 leti kasneje tudi magistrirala. Posveča se različnim programom za otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli, spremlja in raziskuje vzgojno izobraževalno delo v posebnem programu, prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter programom s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo. Sodelovala je  v delovnih skupinah pri pripravi teh programov. Objavlja prispevke ter sodeluje na konferencah na temo socialne pravičnosti v  vzgoji in izobraževanju OPP. V vrtcih, šolah in ljudskih univerzah je pod okriljem Šole za ravnatelje izvajala delavnice in predavanja Učenje učenja, pod Zavodom za šolstvo pa študijske skupine za učitelje in ravnatelje ter vodila inovacijske projekte, kjer je bil poudarek na aktivnosti učencev in njihovemu praktičnemu delu. Je soavtorica beril za 1. in 2. razred prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Opravlja delo ravnateljice na OŠ s prilagojenim programom. Je večletna mentorica novoimenovanim ravnateljem, prav tako v Šoli za ravnatelje. Sodelovala je v več mednarodnih projektih, trenutno sodeluje v inovacijskem projektu Erasmus+  »Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami«, v katerem partnerji iz Slovenije, Belgije, Anglije pripravljajo strokovne podlage in navodila za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela za OPP v naravnih okoljih (gozdu), s poudarkom na vnašanju spoznanj nevroznanosti v pedagoški proces.

Dostopnost